Projecten

  • Riverwatch

    2016 – Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het project Riverwatch in volle gang.

    Jaarlijks stroomt er veel afval, waarvan zo’n 40.000 ton plastics, vanuit de rivier de Rijn de Noordzee in. Hiervan heeft, naast het milieu, ook de scheepvaart last van. Afval in koelsystemen, schroeven en schroefassen zorgen er regelmatig voor dat schepen vertraging oplopen.

    Om deze stroom aan plastics te kunnen verminderen gaan we in kaart brengen wat voor plastics  we tegen komen (micro/macro), waar plastics zich ophopen, waar deze plastics uit bestaan en waar ze vandaan komen.

    Hiervoor gaan we een rivierscan ontwikkelen. De pilot bestaat uit het inrichten van een schip als varend laboratorium. Hiermee gaan we verschillende onderzoeksmethoden en technieken in het stroomgebied van de Rijn in Nederland, uitproberen. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met lokale initiatieven en lopende projecten. Uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een methode en het ontwerpen en bouwen van een onderzoeksvaartuig dat zo efficiënt mogelijk ingezet wordt als rivierscanner met uiteindelijke doel het het verminderen van plastics in rivieren en binnenwateren.