Modele zachowań przedsiębiorstw transportowych

Wejście na Rynek zagraniczny modèle podejmowania decyzji modèle podejmowania decyzji 1. Analiza zasobów Przedsiębiorstwa 2. Analiza rynków docelowych 3. Analiza ryzyka 4. Określenie celów ekspansji zagranicznej 20 Strukturalne, Społeczne, organizacyjne, ekonomiczne. Trudności te są charakterystyczne dla Gospodarek wdrażających mechanizmy rynkowe. Dla tej grupy przedsiębiorstw aktualnie zasadniczym problemem nie jest ich rozww, ALE przede wszystkim przetrwanie i utrzymanie, przynajmniej w części, dotychczasowej pozycji na rynku transportowym. Modelowo rzecz ujmując, Można umownie wyróżnić Cztery typowo rynkowe sytuacje stratégie dla Polskich entreprise transportowych: 1) modèle zachowawczy 2) modèle na przetrwanie, 3) modèle poszukiwania szans rynkowych, 4) modèle kreowania Rozwoju. Modèle zachowawczy Tabela 4. Zestawienie Cech modelu zachowawczego z zalecanymi przedsięwzięciami Cechy charakterystyczne dla modelu brak własnej wizji przyszłości, position rynkowa Obrony Przed konkurencją, działania maksyma: kontynuacja brak bodźców ne Myślenia strategicznego, Taktyka obronna w sytuacjach zagrożenia, Sytuacja finansowa zadowalająca Zalecane przedsięwzięcia ekspansja technologiczna, ekspansja rynkowa-umacnianie dotychczasowej pozycji-wchodzenie na Nowe Rynki dywersyfikacja działalności-inwestycyjna- schodzenia z branży-podtrzymująca-zabezpieczająca Źródło: Opracowanie własne na podstawie transport Pod rouge. W. rydzkowskiego i K.

wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, Str Strona 16 Klasyfikacja operatorów logistycznych 1pl 1ère partie logistique oznacza wykonywanie prostych Usług logistycznych najczę transportowych lub magazynowych realizowanych wewnątrz Przedsiębiorstwa w ramach tzw. samoobsługi logistycznej. Rys. 4. Model 1PL Źródło: I. Fechner Zarządzanie łańcuchem dostaw, Str Strona 21 modèle na przetrwanie Tabela 5. Zestawienie Cech modelu na przetrwanie z zalecanymi przedsięwzięciami Cechy charakterystyczne dla modelu kryzys organizacyjny i Finansowy zagrożona position rynkowa brak własnej wizji przyszłości w działaniu dominuje Dzień dzisiejszy brak wyobraźni Co Będzie jutro pełzający kryzys dziedzinowy Sytuacja finansowa zagrażająca istnieniu firmy brak motywacji ne pour strategii Zalecane przedsięwzięcia opracować strategię natychmiastową:-ustalić natarcia kierunek, bazując na analizie SWOT- konsekwentnie wdrażać strategię-analizować sytuację na rynku (co Robi konkurencja) uwzględniać czynniki i elementy:-fachowość Kadr-poziom technologiczny w branży-qualité oferowanych Usług-Rynek (trendy zmian w popycie)-wydajność załogi-ekonomikę skali-strukturę organizacyjną dokonywać zmian na bieżąco Źródło: Opracowanie własne na podstawie transport Pod rouge.